Yetkili Giriş

TESKOMB WEB MAİL GİRİŞ

 


TOKBYS kullanıcı talep formu
 

TOKBYS GİRİŞ
 


19.10.2022 9.Bölge Birliğimize bağlı kooperatif başkanlarımızla istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir
 

TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdulkadir AKGÜL 2 Mart 2022 Çarşamba günü Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Sayın Fevzi APAYDIN ve Başkan Vekili Sayın Mehmet YİĞİNER’i makamlarında ziyaret etmişlerdir. Ziyarette Sayın Genel Başkanımıza, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa ALAN’da eşlik etmişlerdir.
 

Teskomb heyetinin Hazine ve Maliye Bakanı Sn.Nurettin Nebati ziyareti. 17 Şubat 2022


Teskomb heyetinin Adalet Bakanı Sn.Bekir Bozdağ ziyareti. 17 Şubat 2022

 
soma
 Genel Başkan Abdülkadir AKGÜL 301 maden işçisinin
 yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından
 Soma’da ziyaretlerde bulundu.
   Detaylar için tıklayınız>>

 
 TESKOMB 64. Yıl Vizyon Buluşması


Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) 64. Yıl “Vizyon Buluşması” ATO CONGRESİUM Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Haber Detayı için tıklayınız

 


Kooperatifçilik Stratejisi Tanıtımı


Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı

Hayata Geçiriliyor! 

Kooperatiflerin kuruluşu ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliliğine sahip meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlayan “Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı” ndan; kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olanlar yararlanabileceklerdir. Program kapsamındaki eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerinde verilebilecektir. Program kapsamında beş gün süresince verilecek olan eğitim sonucunda katılımcıların bilgileri sınavla ölçülecek ve başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika verilecektir.

Bu programa katılmak isteyenlerin bulundukları il veya ilçedeki Hail Eğitim Merkezlerine, Mesleki Eğitim Merkezlerine, Turizm eğitim Merkezlerine ya da Olgunlaşma enstitülerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu programın açılabilmesi için en az on iki kişinin başvuru yapmış olması gerektiğinden, katılımcıların bu sayıyı sağladıktan sonra talepleri ilgili kurumlara iletmelerinde fayda vardır.

Konu ile ilgili programın detaylarına
 http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/foet/foet.html
adresinde 'Muhasebe ve Finansman' başlığından ulaşabilirsiniz.


26.Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı
23-28 Eylül 2013 tarihinde kutlandıHaberin Detayı İçin Tıklayınız (.doc belgesi)

Etkinlikten görüntülere buradan ulaşabilirsiniz

10 Asırlık Yolda 1000 Yıllık Emek
(Ahi Çarşısı Video Görüntüsü)


 

492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi değişti.

15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  6322 sayılı kanunun 19 maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 19 – 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler” ibaresi “kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler
(yargı harçları hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre kooperatiflerin  kendi kaynaklarından veya kefaleti ile kullandırdığı kredilere ilişkin tüm işlemler
(yargı harçları hariç) her nevi harçtan istisnadır.


1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 
13.06.2010 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR

KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


KOOPERATİF RİSK GRUPLARI Microsoft Excel Dosyası ARALIK   2022


1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNA TABİ KOOPERATİFLERDE

BİR  ORTAKLIK PAYININ DEĞERİNİN 100 (YÜZ) TÜRK LİRASINA

YÜKSELTİLMESİ VE YENİ PAY DEĞERİNE GÖRE

KOOPERATİFLERCE YAPILMASI GEREKLİ

OLAN İŞLEMLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/2)


3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN

KOOPERATİFLERDE UYGULANMASINA

DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)

 

 


TESKOMB Hizmet Binasını Tanıyalım
ESGİMTAŞ

TESKOMB Vizyon

 


KVKK Aydınlatma Metni (.docx)    KVKK Kapsaminda Basvuru Formu

T E S K O M B
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
ADRES : Cinnah caddesi no: 5  Kavaklıdere - Çankaya - ANKARA  PK : 06680
Telefon : 312 468 6081  /  468 5387 - 91          Faks : 312 468 6085
Mail adresi