BİLGİ EDİNME BÜROSU

     4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere TESKOMB bünyesinde  Bilgi Edinme Bürosu  kurulmuştur.

- Posta ya da bizzat yapılacak başvurular internet sitemizdeki iletişim adresine,
- Faks ile yapılacak başvurular ( 312) 
468 6085 numaralı faksa,
- Elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen ilgili form eksiksiz doldurularak
bilgiedinme@teskomb.org.tr elektronik posta adresine yapılabilecektir.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Başvuru Formları:

     a-) Gerçek Kişiler İçin    

     b-) Tüzel Kişiler İçin    

    * Başvurular  sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak doldurulmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.