Yetkili Giriş

TESKOMB WEB MAİL GİRİŞ

 


TOKBYS kullanıcı talep formu
 

TOKBYS GİRİŞ
 

TESKOMB

1. TESKOMB VAKFI :

KURULUŞ AMACI: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’ne bağlı bölge birlikleri ve kooperatiflerin başkan,yönetici ve çalışanları ile kooperatif ortakları  arasında sosyal yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamak, üyelerinden esnaf ve sanatkar olanlara kooperatifleri aracılığı ile kredi vermek ve ek emekliliği gerçekleştirmek amacıyla kurulan TESKOMB Vakfı Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.06.1999 gün ve E 1999/248 K 1999/351 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Tescil kararı 04.08.1999 günlü ve 23776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Vakfın Amaçları:

1-     Üyelerinden emekli olanlara, çalışırken daimi malul olanlara veya çalışırken ölenlerin menfaattarlarına, Vakıf üyeliğinden ayrılanlara Vakıf Senedinde yazılı hükümler gereğince yardımda bulunmak,

2-     Üyelerin mesken ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli her türlü teşebbüste bulunmak,

3-     Üyelerin zaruri ihtiyaçlarının temini, evlenme ve çocuklarının tahsil masraflarını karşılamak amacıyla uygun faizle ikrazda bulunmak,

4-     Üyelerin ve ailelerinin bir ücret karşılığında istirahatlarını temin için dinlenme ve turistik tesisler vücuda getirmek,

5-     Üyelerin yüksek ve orta tahsilde bulunan çocuklarına, yöntemi Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek şekil ve şartlara göre burs vermek, yurt açmak, ilk ve ortaöğretim kurumları açmak, dershane açmak ve üniversite kurmak,

6-     Üyelerinden emekli olanlara, erken yaşlananlara, görev kazasına veya meslek hastalığına uğrayanlara, malul olanlara, ölenlerin hak sahiplerine Vakıf senedinde ve ilgili yönetmeliklerde yazılı hükümler gereğince sosyal yardımda bulunmak,

7-     Tabii afetlerden ve yangından zarar gören üyelerine yardımda bulunmak, uygun şartlarla kredi vermek,

8-     Vakfa gelir temin edilmesi ve Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmak,

9-     Emekli üyelerine huzurevleri açıp işletmek,

10- Üyelerinin öğrenim gören ancak maddi imkandan yoksun çocuklarına geri ödemeli veya geri ödemesiz kredi vermek,

11- İşten çıkarılan, meslekten men edilen, iflas eden, tutuklanan veya hüküm giyen üyeleri ile ailelerinin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için girişimlerde bulunmak,

12- Üyeleri arasında sosyal yardımlaşma, kalkınma  ve dayanışmayı gerçekleştirmek ve Türkiye’nin iktisadi bünyesine katkıda bulunmak üzere her türlü zirai, sınai ve ticari sahalarda şirketler kurmak,

13- Üyeler ile ailelerinin moral ve eğitimleri amacıyla yurtiçi ve yurtdışı seyahatler düzenlemek, Vakfın imkanları ölçüsünde üyelerine diğer eğitim amaçlı, sosyal ve kültürel yardımlar yapmak,

14- Üyelerinin ve onların işyerlerinde çalışan personelinin kalitesini, orta ve küçük ölçekli şirketlerin ve işçi şirketlerinin teknik ve işletme yöneticiliği kapasitelerini nitelik ve nicelik bakımından yükseltmek üzere eğitim ve ilerleme kurslarının plan ve organizasyonu ile yürütülmesini yapmak,

15- Üyelerine, üyelerinin çalışanlarına ve uygulamaya yönelik mesleki eğitim ve ilerleme kursları ile müfredat programları hazırlamak, işyerleri ve kalifiye personel ihtiyacı analizleri yapmak, mesleki ve yöneticilik eğitimi için ders malzemesi hazırlamak,

16- Muadiliyeti Bağ-Kur emekli aylığı esas alınarak Vakıfta belirli hizmet sürelerini dolduran üyelerine emeklilik aylığı bağlamak, toptan ödemede bulunmak, yaşlılık ikramiyesi ödemek,

17- Kendi içinde ek emeklilik, Vakıf tazminat fonu, eğitim ve öğretim fonu, ölüm ve afet fonu, sağlık fonu gibi fonlar oluşturmaktır.

TESKOMB Hizmet Binasını Tanıyalım
ESGİMTAŞ

TESKOMB Vizyon

 


KVKK Aydınlatma Metni (.docx)    KVKK Kapsaminda Basvuru Formu

T E S K O M B
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
ADRES : Cinnah caddesi no: 5  Kavaklıdere - Çankaya - ANKARA  PK : 06680
Telefon : 312 468 6081  /  468 5387 - 91          Faks : 312 468 6085
Mail adresi