TESKOMB HİZMET BİRİMLERİ
 
Güler ZİNCİRKIRAN
Genel Müdür
 
Kamil YILMAZ
Teftiş Kurulu Başkanı
İrfan TEMUR
Mevzuat Uygulama ve
Geliştirme Müdürü
Uğur YILDIRIM
Araştırma Geliştirme ve
 İzleme Değerlendirme Müdürü
Talat ODABAŞI
İdari İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Danışmanı
Tamer ODABAŞI
Mali İşler Müdürü
Ahmet Bakır ŞAHİN
AB ile İlişkiler Strateji
Geliştirme Müdürü